Jelképeink

Fontosnak tartjuk, hogy iskolánkhoz való kötődésünket jelképekben is kifejezzük.
Úgy gondoljuk, hogy ezek a szimbólumok is hozzájárulnak ahhoz, hogy iskolaközösségünket erősítsük.

cimerunk

Egyenes oldalú pajzs. A pajzs tetején, keretben, 1990 felirat látható. A pajzsban egy nyitott könyv, melyből egy kereszt emelkedik ki. A könyv két oldalára egy-egy könyvjelző borul. A bal oldali nemzeti színű, a jobb oldali pedig sárga-fehér, mint a pápai zászló. A pajzs körül balról jobbra az iskola neve olvasható, rövidítve. A pajzs és a benne levő jelképek, a szalagokon kívül, fehér alapon aranysárga szegéssel készültek. Ugyanígy a felirat is.

A címer jelképeinek a jelentése elég beszédes. Az évszám az alapítás évét jelenti. A nyitott könyv az intézmény jellegére utal. A kereszt és a pápai színekre hímzett szalag a vallási jellegét és a katolikus egyházhoz való tartozást szimbolizálja, nemzeti szalag pedig magyarságunk jelképe.

Indulónk

Indulónk dallama a Hozsanna 183-as énekének dallamát követi.

Katolikus iskolánk
Hit és tudás forrása
Nemzetünk jövőjének
Reményteljes záloga.
Az itt kapottak,
Éltünk pályáján,
Mindig megoldást,
Utat mutatnak,
Mert bennünket Mária
Szentfiával oltalmaz!

Fogadalmi szöveg

Az iskolai évnyitók alkalmával az új tanulók jelképesen a következő fogadalmi szöveggel válnak iskolánk tagjává:

Én ......................, a zalaszabari
Sík Sándor Római Katolikus Általános Iskola tanulója fogadom,
hogy amíg ennek az intézménynek a tanulója leszek,
szabályait megtartom. Úgy tanulok,
hogy képességeim legjavát nyújtsam.
Tanáraimmal, a felnőttekkel és társaimmal szemben
a felebaráti szeretet parancsa szerint viselkedem.
Arra törekszem, hogy minden tettemmel
iskolám hírnevét öregbítsem.

Isten engem úgy segítsen!