Történetünk

A rendszerváltás környékén vetődött fel a zalaszabari szülők egy része és a község vezetői között, hogy az addigi nagyradai körzeti iskolából haza kellene hozni a zalaszabari gyerekeket. A gondolatot tettek követték és így 1989/90-es tanévet már az alsó tagozatosok helyben kezdték meg a két háború között épült, és a nyár folyamán sebtében felújított és bővített iskolában, még mint önkormányzati iskola, de keresztény szellemiséggel. A tanév során aztán tovább fejlődött az ügy, mert az önkormányzat átadta a katolikus egyház részére az intézményt.

Ekkor még a Veszprémi Püspökség irányításával folyt tovább a munka, s bővült az intézmény, fokozatosan 8 évfolyamos iskolává. Ez együtt járt azzal, hogy a meglévő épületben nem volt elég hely. Így a helyi önkormányzat elhatározta, hogy épít egy új iskolát. Ezt a munkát el is kezdte. Közben az egyházmegyei határok rendezése miatt, a megalapított Kaposvári Püspökség fenntartásába kerültünk. S mivel az építkezés pénzügyi nehézségek miatt akadozott, az új fenntartó átvette és befejezte az új épületet. Így 1994-re elkészült egy 8 tantermes, korszerű iskolaépület. Közben fokozatosan növekedett az iskola tanulólétszáma is, mert a környező településekről egyre több gyermeket írattak be. A 10. tanévet már 140 tanuló kezdte meg. Ebben a jubileumi évben történt az iskola jelképeinek a kiteljesítése.

Az ezredfordulóra sikerült a tantermek bútorzatást is korszerű berendezésekre cserélni - a püspökség hathatós anyagi támogatásával. Nagy lépés volt az intézmény történetében, mikor 2004-ben megtörtént az épület új szárnyának az átadása, melyben kialakításra került 2 szaktanterem (matematika-rajz és természettudományi), egy tálalókonyha-ebédlő és egy 450 m2-es tornaterem a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel együtt. Ezzel teljessé vált az intézmény épületeggyüttese. Ez a beruházás is a fenntartó anyagi finanszírozásában történt. A következő évben, Dr. PázmányLajos atya hagyatékának értékesítése után, sikerült az iskola udvar burkolása és egy füves pálya kialakítása is.

epulet1
epulet1